Knausgårds «sannhet» om Hitler og nazismens emosjonelle appell

StenRHelland Historie 1 901 Kommentarer , , , , , , , , , ,

I sjette bind av romanserien Min kamp skrev Karl Ove Knausgård det han selv kaller «essayet om Min kamp, det vil si essayet om Adolf Hitlers Mein Kampf» (MK 6, s. 934). Over mer enn 400 sider gir Knausgård seg i kast med sentrale faktisk-historiske problemstillinger knyttet til Adolf Hitlers biografi, nazismens emosjonelle appell i Tyskland frem til 1938 og dernest realhistoriske og historiefilosofiske spørsmål om massedrapene på jøder og andre grupper i årene 1939–1945. Jeg vil gjennom to artikler i det litterære tidsskriftet Vinduet,forsøke å kikke romanforfatteren Knausgård i kortene når han langt på vei inntar rollen som historiker. Denne første artikkelen sier innledningsvis litt om rammeverket og om min motivasjon for å skrive disse artiklene. Dernest er den avgrenset til å sette søkelys på Knausgårds analyse av Hitlers unge liv og vei inn i politikken fra 1919, via nazistenes maktovertakelse i 1933, og frem til maktkonsolideringen i 1938. Den andre artikkelen vil deretter gå spesifikt inn på Knausgårds behandling av det som skjedde etter annen verdenskrigs utbrudd i 1939 – og frem til Nazi-Tysklands kollaps i april/mai 1945.

At Knausgård er en mulig fjerde norsk nobelprisvinner i litteratur en gang i fremtiden, er egentlig ikke blant mine grunner til å ta ham på alvor. Viktigere er det at han med sitt Hitler-essay har utført en intellektuell kraftprestasjon. Det er språklig ytterst medrivende, på sett og vis også forbløffende godt historiefaglig oppdatert, og Knausgård gir seg i kast med nærlesning/drøfting/tolkning av det vi må kunne kalle primærkilder på en måte som er uvanlig for ikke-historikere. Han virker på samme tid overbevisende og forførende, noe som ikke hadde vært så farlig dersom han hadde skrevet om noe mindre sensitivt enn Hitler, nazismen og holocaust. Men svakhetene og begrensningene i Knausgårds Hitler-essay er fundamentale, og bør ikke lenger stå upåtalt.

For første artikkel se :

http://www.vinduet.no/knausgards-sannhet-om-hitler-og-nazismens-emosjonelle-appell/