Sten R Helland

sten@stenrhelland.com/ mob.:+ 47 920 41 862

Sten R Helland har mange års erfaring fra politikk, journalistikk og historieforskning.

Helland var statssekretær ved statsministerens kontor 1996-97. I perioden 1995-96  leder for Arbeiderpartiets sekretariat i Stortinget. Han var i årene 1993-95 politisk rådgiver for Arbeiderpartiets ledelse. Fra 1991-93 arbeidet han som rådgiver med finans, energi, nærings, og utenrikspolitiske saker i Stortinget. Helland var i årene 1985-89 ansatt som programsekretær/journalist i NRK radio. Han var i to år vaktsjef for det daglige nyhetsmagasinet “Her & Nå”, før han fra 1988 var i NRK -Dagsnytts politiske redaksjon i Stortinget.

Fra 1999til  2000 var han administrerende direktør i Burson – Marsteller as i Norge. Etter dette drev han egen virksomhet i gjennom Helland & Partnere   og Helland Consulting. Som konsulent og rådgiver arbeidet han bredt med virksomheters strategiske og operative kommunikasjon i forhold til alle sentrale mål-/interessentgrupper: samfunn, marked, ansatte og eiere.

Helland var viseadministrerende direktør i Energibedriftenes Landsforening tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i 2004-2005.  I 1989-1991 var han informasjonsdirektør og seksjonsleder for informasjon og opplæring ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Helland er utdannet historiker med hovedvekt på nyere norsk og internasjonal politisk, sosial og økonomisk samfunnsutvikling. Etter fullført embetseksamen av høyere grad, var Helland forskningsstipendiat ved Universitetet i Trondheim(NTNU).Han er fra 2013 igjen konsentrert om historiefaglige problemstillinger og temaer